Oven - Tanzania
Oven Vifaa vya Kaya/Nyumba, Chukwani
5,000,000 Tsh
Kettle - Tanzania
Kettle Vifaa vya Kaya/Nyumba, Zanzibar
25,000 Tsh