Nokia 3310 - Tanzania
Nokia 3310 Simu za Rununu, Bunju
100,000 Tsh
Nokia 8000 - Tanzania
Nokia 8000 Simu za Rununu, Kariakoo
270,000 Tsh
Nokia 6300 - Tanzania
Nokia 6300 Simu za Rununu, Kariakoo
210,000 Tsh
Nokia 125 - Tanzania
Nokia 125 Simu za Rununu, Kariakoo
115,000 Tsh