Nokia - Tanzania
Nokia Simu za Rununu, Mtwara
140,000 Tsh