Tecno H6 - Tanzania
Tecno H6 Simu za Rununu, Morogoro
180,000 Tsh