Mattress - Tanzania
Mattress Matandiko, Kijichi
250,000 Tsh