Mitsubishi - Tanzania
Mitsubishi Magari zilizotumika, Kimara
48,000,000 Tsh
Mitsubishi - Tanzania
Mitsubishi Magari zilizotumika, Kimara
57,000,000 Tsh