HP 215  - Tanzania
HP 215 Kompyuta & laptop, Kariakoo
380,000 Tsh