Gewin White - Tanzania
Gewin White Simu za Rununu, Mbozi
70,000 Tsh
Fire phone - Tanzania
Fire phone Simu za Rununu, Tabata
350,000 Tsh