Nokia 101 - Tanzania
Nokia 101 Simu za Rununu, Moshi
30,000 Tsh