Vivo v15 pro - Tanzania
Vivo v15 pro Simu za Rununu, Shinyanga
650,000 Tsh