Frenkimoney - Tanzania
Frenkimoney Viatu vya Wanawake, Kariakoo
13,000 Tsh
Shoes - Tanzania
Shoes Viatu vya Wanawake, Tabata
25,000 Tsh
High heels - Tanzania
High heels Viatu vya Wanawake, Kariakoo
20,000 Tsh