Sketchers - Tanzania
Sketchers Viatu vya Wanaume, Kariakoo
120,000 Tsh
Vigo simple - Tanzania
Vigo simple Viatu vya Wanaume, Kariakoo
30,000 Tsh
Sebago  - Tanzania
Sebago Viatu vya Wanaume, Ilala
45,000 Tsh