Bikes - Tanzania
Bikes Pikipiki, Shinyanga
4,000,000 Tsh