00 00 00 00
JUMIA77 MIAKA6YAJUMIA MIAKA6NAWE SHANGWE SHEHEREKA JUMIARINGA