Bmcc6k G2  - Tanzania
Bmcc6k G2 Photo & Camera, Kisutu
7,000,000 Tsh