Mattress - Tanzania
Mattress Bedding, Kijichi
250,000 Tsh