Freezer - Tanzania
Freezer Household Appliances, Temeke
650,000 Tsh
Deep Freezer - Tanzania
Deep Freezer Household Appliances, Tandika
450,000 Tsh